Webinar: Goed omgaan met dementie

In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie – en dat worden er de komende jaren steeds meer. In dit webinar, dat plaatsvond op 13 februari 2023, vertelde Saskia de Jonge van Samen dementievriendelijk over dementie, hoe je de signalen kunt herkennen, en hoe je een klant met dementie zo goed mogelijk kunt helpen.

Webinar: Doorverwijzen of niet

Tijdens dit webinar, dat plaatsvond op 24 februari 2022, vertelt KNO-arts Thijs Jansen je waarom de triage-audicien een belangrijke rol speelt in de keuze doorverwijzen of niet. Hij biedt je een kijkje vanuit een andere invalshoek en vertelt hoe je vanuit je eigen expertise en ervaring jouw klant kunt doorverwijzen of niet. Dit doet hij aan de hand van verschillende casussen uit zijn eigen praktijk.