Arnold Schriemer

Bedrijfsarts bij Arbo Unie

Arnold Schriemer is bedrijfsarts bij Arbo Unie. Daarnaast doet hij promotieonderzoek naar de gevolgen van gehoorverlies bij werkenden op het UMCG in Groningen. Arnold is ook als klinisch arbeidsgeneeskundige Gehoor en Werk verbonden aan Pento, een groep van audiologische centra gespecialiseerd in onderzoek, revalidatie, advies en begeleiding voor mensen met gehoorproblemen en kinderen met een taal- en spraakachterstand.

Arnold is ook een van de opstellers van de NVAB-richtlijn Slechthorendheid en Tinnitus, die in 2020 is gepubliceerd. De richtlijn geeft de bedrijfsarts aanbevelingen voor de probleemoriëntatie, de diagnostiek en het beleid bij werkenden met slechthorendheid en/of tinnitus – met als doel de werkende zo goed mogelijk te laten functioneren en participeren op het werk.

Op het programma
Arnold geeft op Clinical Conference een workshop waarin hij de vraag beantwoordt of verwijzen naar de bedrijfsarts door audiciens ook een keuze kan zijn bij gehoorproblemen. | Bekijk het volledige programma

Terug naar overzicht sprekers