Carmen de Jonge

Chair of Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB)

Carmen de Jonge has become the chair of the Dutch Association for Hearing care companies (Dutch: Nederlandse Vereniging voor Audicienbedrijven, NVAB) in May this year. She’s no stranger to the world of trade associations. In her previous position as general manager of Wissenraet Van Spaendonck, she assisted associations and foundations in determining long-term policy, strategic advocacy and cooperation. For the past year, she has worked as a director and supervisor in various public and private partnerships.

“Hearing impairment has a huge social impact; it severely hinders people, young and old, in their daily functioning. Making that visible and open to discussion is essential,” she says. “I see committed hearing care professionals and increasingly smarter innovations that positively influence daily functioning. But with more than one and a half million hearing-impaired people, and the growing ageing population, there’s a major challenge. I consider it an honour to take up this challenge together with all parties active in the sector.”

In mei 2021 is Carmen de Jonge de voorzitten geworden van de Nederlandse Vereniging voor Audicenbedrijven (NVAB). Ze is geen onbekende in de wereld van brancheverenigingen. In haar vorige functie als algemeen directeur van Wissenraet Van Spaendonck begeleidde zij verenigingen en stichtingen bij het bepalen van meerjarenbeleid, strategische belangenbehartiging en samenwerking. Sinds een jaar werkt zij als bestuurder en toezichthouder in diverse publieke en private samenwerkingsverbanden.

“Slechthorendheid heeft een enorme maatschappelijke impact; het belemmert mensen, jong en oud, stevig in hun dagelijks functioneren. Dat zichtbaar en bespreekbaar maken is essentieel”, aldus De Jonge. “Ik zie betrokken audiciens en steeds slimmere innovaties, die het dagelijks functioneren positief beïnvloeden. Maar met meer dan anderhalf miljoen slechthorenden en de groeiende vergrijzing ligt er een grote uitdaging. Ik vind het een eer om die uitdaging samen met alle in de sector actieve partijen op te pakken.”

On the programme
Carmen will be one of the guests of the Clinical Talk show with Arjan Postma and Jan de Sutter (Phonak) on the topic ‘Can plants hear?’ on Monday 4 October, talking about hearing care, and the future of hearing care.

Back to speakers