Karin van den Berg

Audicien, speech therapist and salesmanger, Hoorexpert

With years of knowledge and experience as a speech therapist and hearing care professional, Karin van den Berg is the right person to maintain contact with clients from Hoorexpert. Karin knows – with her hearing care and product knowledge – how to inform our customers and clients, as well as health insurers.

Vanuit haar jarenlange kennis en ervaring als logopedist en audicien, is Karin van den Berg de aangewezen persoon om contacten met relaties van Hoorexpert te onderhouden. Karin weet met haar audiologische kennis en productervaring een vertaalslag te maken naar onze klanten en afnemers, als ook naar zorgverzekeraars.

On the programme
Together with Miriam Zwijnenburg, Karin will host two masterclasses (in Dutch) on Monday 4 October about hearing at home and hearing at work, about assistive listening devices.

Back to speakers