Thijs Jansen

KNO-arts – otoloog bij Radboudumc in Nijmegen

Thijs Jansen is werkzaam als KNO-arts in het Radboudumc en heeft een bijzondere interesse in otologie en schedelbasischirurgie. Daarbij heeft hij als deelinteresse de impact van de vergrijzing op de KNO-zorg, waarover hij een adviesrapport voor de KNO-vereniging geschreven heeft. De vergrijzende populatie zal de druk op oor- en gehoorzorg de komende jaren doen toenemen. Om deze reden zal in de nabije toekomst verbeterde triage en aandacht voor doelmatige verwijzing van patiënten met oor- en gehoorproblemen steeds belangrijker worden. Hierin moet de wens van de (oudere) patiënt centraal staan.

Op het programma
Thijs is een van de deelnemers tijdens de openingsessie en talkshow op Clinical Conference 2022. Hierin bespreekt hij samen met Thijs Thielemans en Victor Zuidema een aantal topics rondom het thema ‘Een leven lang een gezond gehoor’. | Bekijk het volledige programma

Terug naar overzicht sprekers